Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 22 samt en färdigförhandlad II-punkt – rörande EUIPO

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 22 samt en färdigförhandlad II-punkt – rörande EUIPO

Samrådet avslutades den 2 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (SD)

Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna:Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening enligt följande:

Coreper I punkterna 8 och 9 (oklar tidsrymd)

Coreper II punkterna 2-3 och 5 (vi är emot GUSP:en), 6 (oklara budgetkonsekvenser) samt 7 och 10 (ingen av dessa frågor ska vara en fråga på unionsnivå)

Färdigbehandlade frågor punkten 1

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.