Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 23

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 23

Samrådet avslutades den 7 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (SD), (V).

Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna:Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 7-9 och 13-19 på Coreper II.

Följande avvikande mening inkom från Vänsterpartiet:

Ang Cor II, punkt 11, avvikande mening från V. Vi hänvisar till vår kritik framförd på EUN 2/6-17.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.