Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 24. Coreper I

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 24. Coreper I

Samrådet avslutades den 14 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.