Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 26 inklusive kompl

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 26 inklusive kompl

Samrådet avslutades den 30 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Moderaterna:

Ang. Corp II dp. 4. Moderaterna motsätter sig återigen en förlängning då den sker för tidigt och på för svaga grunder. Förslaget om förlängningar kommit bara lite drygt ett år efter att Efsi lanserades och två år innan nuvarande Efsi-reglering går ut. Det gör att utvärderingen av projekt ännu inte kunnat visa på några effekter för jobb och tillväxt. Effekten på längre sikt beskrivs inte, därtill är underlaget alltför begränsat

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.