Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 27

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 27

Samrådet avslutades den 7 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.