Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 36

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 36

Samrådet avslutades den 13 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

AM (SD)

 

Följande avvikande mening har anmälts Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkt 7 på Coreper I och punkt 17 på Coreper II.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.