Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 37

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 37

Samrådet avslutades den 16 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Avseende Crp II punkt 12. Vänsterpartiet anmäler avvikande mening med hänvisning till att vi inte vill att EU inrättar en gemensam gränsbevakningsmyndighet och därmed inte heller finansierar en sådan.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.