Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter V. 38

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter V. 38

Samrådet avslutades den 23 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 3, 5-6 och 11-13 på Coreper II.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.