Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 39

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 39

Samrådet avslutades den 29 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Crp II Punkt 5. Vi lämnar avvikande mening då vi anser att Sverige borde rösta mot förslaget om ökade anslag till säkerhetsutgifter.

 

Crp II, punkt 18.  Återtagandeavtal med Afghanistan

Vi lämnar avvikande mening mot regeringens position och anser att regeringen i dagsläget borde motsätta sig avtalet. Säkerhetsläget i Afghanistan förvärras alltjämt och ett återtagandeavtal måste ha ordentliga undantag för t ex barnfamiljer, ensamkommande som just blivit myndiga, ensamstående kvinnor, hbtq-personer, särskilt förföljda minoriteter eller andra särskilt sårbara. Detta förefaller inte täckas av det avtal som nu diskuteras. Därför borde inte ett sådant tecknas.

 

Ang. Corp I p. 6 Sverige borde verka för att investeringsskyddet ISDS plockas bort från Energifördraget.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.