Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 40

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 40

Samrådet avslutades den 7 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD,V, KD)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 4–6, 12–13, 17, 27 och 29 på Coreper II.

 

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Crp II, p. 26 interrims-EPA med Ghana. Sverige borde motsätta sig EPA med Ghana då avtalet negativt kommer påverka landets möjligheter till att utveckla lokala näringsverksamheter. Sverige borde verka för att Ghana får ett bättre avtal som i större utsträckning respekterar landets lokala förutsättningar och att Ghana ska kunna få full tillgång till EUs marknad med tull- och kvotfrihet.

 

Följande avvikande mening har anmälts av Kristdemokraterna:

Coreper 1, p. 6 om sysselsättningspolitik så anser Kristdemokraterna det vara en nationell fråga och att EU inte ska styra över den. Man kan arbeta med utbyte och benchmarking, best practice. Men inte styra detaljerat över den.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.