Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 41

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 41

Samrådet avslutades den 13 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Crp II, punkt 16, SPA Kanada

Vi anser att regeringen ska motsätta sig att avtalet ska tillämpas provisoriskt. Avtal med andra länder borde underställas beslut av medlemsstaternas parlament innan de träder ikraft. Vi vill också kunna se avtalet i sin helhet innan vi tar ställning.

Crp II, punkt 14

Vi anser att Sverige borde motsätta sig Europolavtalet med Kina. Ett sådant avtal borde inte ingås med en diktatur.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.