Skriftligt samråd med EU-nämnden om ytterligare en A-punkt v. 8 kompl

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om ytterligare en A-punkt v. 8 kompl

Samrådet avslutades den 27 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.