Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EU:s årsbudgetförslag för 2015

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EU:s årsbudgetförslag för 2015

Samrådet avslutades den 30 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

AM (V)