Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande översyn av restriktiva åtgärder (Iran)

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande översyn av restriktiva åtgärder (Iran)

Samrådet avslutades den 1 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.