Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande yttrande från Sysselsättningskommittén om integration av flyktingar på arbetsmarknaden för godkännande på Epsco (dp 10.c)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande yttrande från Sysselsättningskommittén om integration av flyktingar på arbetsmarknaden för godkännande på Epsco (dp 10.c)

Samrådet Avslutades den 13 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

Följande medskick från samtliga allianspartier har inkommit:

”Det är viktigt att det skapas vägar in på arbetsmarknaden utan höga trösklar.”

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.