Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Iran)

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Iran)

Samrådet avslutades den 21 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.