Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsslutsatser (Ukraina)

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsslutsatser (Ukraina)

Samrådet avslutades den 22 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.