Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande energigemenskapen

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande energigemenskapen

Samrådet avslutades den 30 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.