Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande annotering från Statsrådsberedningen inför skriftlig procedur gällande antagande av förteckningen över övriga personer (utöver ORDF och HR) som rådet föreslår till ledamöter av kommissionen

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande annotering från Statsrådsberedningen inför skriftlig procedur gällande antagande av förteckningen över övriga personer (utöver ORDF och HR) som rådet föreslår till ledamöter av kommissionen

Samrådet avslutades den 5 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

AM (S, MP, V)

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.