Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande annotering från UD inför rådets godkännande av brevsvar inom ramen för restriktiva åtgärder (Syrien)

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande annotering från UD inför rådets godkännande av brevsvar inom ramen för restriktiva åtgärder (Syrien)

Samrådet avslutades den 16 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.