Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande upphävande av sanktioner (Elfenbenskusten) respektive förlängning av sanktioner (EULEX Kosovo)

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande upphävande av sanktioner (Elfenbenskusten) respektive förlängning av sanktioner (EULEX Kosovo) 

Samrådet avslutades den 8 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM (SD)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening. Detta ska vara fråga om ett uppdrag för FN eller en annan organisation men inte för EU.