Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Liberia och Ryssland

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Liberia och Ryssland

Samrådet avslutades den 15 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Inga avvikande meningar anmäldes.