Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande (Eunavfor MED Sophia)

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande (Eunavfor MED Sophia)

Samrådet avslutades den 19 juni. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet anmäler avvikande mening mot en förlängning av Eunavfor Med/Operation Sophia. Vi hänvisar till tidigare ståndpunkt där vi motsätter oss militära insatser mot människor på flykt.