Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande (Eunavfor MED Sophia - operationsplan och insatsregler)

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande (Eunavfor MED Sophia - operationsplan och insatsregler)

Samrådet avslutades den 20 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

 

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Vi hänvisar till vår avvikande mening i ärendet.