Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Ryssland och fyra civila insatser (EUBAM Rafah, EUPOL COPPS, EUPOL Afghanistan och EUTM RCA)

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Ryssland och fyra civila insatser (EUBAM Rafah, EUPOL COPPS, EUPOL Afghanistan och EUTM RCA)

Samrådet avslutades den 22 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Inga avvikande meningar anmäldes.