Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande uppdatering och ändring av förteckning (terroristbekämpning)

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande uppdatering och ändring av förteckning (terroristbekämpning)

Samrådet avslutades den 29 juni. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

Inga avvikande meningar anmäldes.