Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Syrien)

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Syrien)

Samrådet avslutades den 30 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM (SD)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening eftersom relevant beslutsunderlag saknas.