Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande antagande av EU:s förslag till EU:s årsbudget för 2017

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande antagande av EU:s förslag till EU:s årsbudget för 2017

Samrådet avslutades den 9 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Vi anser att Sverige borde motsätta sig kompromissförslaget till budget. Det är bra att Sverige verkat för restriktivitet, men fortfarande finns alldeles för stora anslag till jordbrukssubventioner, regionalfonden, fiskeripolitiken, subventioner till fossila verksamheter, EUs militära delar, Galileo och andra destruktiva anslag som dessutom ofta är förenade med stora oegentligheter. Sverige borde verka för ökade neddragningar på dessa områden samt omfördelning till förmån för exempelvis miljömässigt och socialt sett hållbara investeringar samt en värdig flyktingpolitik.