Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsbeslut att öppna förhandlingar (tilläggsavtal EU-Marocko) samt (PRIMA)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsbeslut att öppna förhandlingar (tilläggsavtal EU-Marocko) samt (PRIMA)

Samrådet avslutades den 24 maj.

Tilläggsavtal EU-Marocko

EU-nämnden har följande svar på samråd om förhandlingsdirektiv som berör Västsahara: EU-nämnden anser att regeringen ska verka för att beslutet skjuts fram till ett senare rådsmöte. Enligt uppdrag från EU-nämndens möte 24 maj, Åsa Romson ordf.

PRIMA

Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.