Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Ukraina)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Ukraina)

Samrådet avslutades den 31 maj. Inga avvikande meningar anmäldes.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.