Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Iran

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Iran

Samrådet avslutades den 22 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.