Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Ryssland

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Ryssland

Samrådet avslutades den 28 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.