Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Ryssland

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Ryssland

Samrådet avslutades den 28 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.