Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande antagande av förordningsförslaget om en europeisk gräns- och kustbevakning

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande antagande av förordningsförslaget om en europeisk gräns- och kustbevakning

Samrådet avslutades den 13 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD,V)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening då gränsbevakningsväsendet ska vara en rent nationell fråga och absolut ingen ny EU-myndighet. Dock ska samarbete mellan berörda stater självklart få ske.

 

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Vi anser att Sverige borde motsätta sig förslaget. Gränsskydd är en nationell kompetens och ingen ny kompetens bör flyttas till EU.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.