Skriftligt samråd om troliga a-punkter v. 18

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 18

Samrådet avslutades den 4 maj.

Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD)

 

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.