Skriftligt samråd om troliga a-punkter v. 20

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 20

Samrådet avslutades den 21 maj.

Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. AM (MP, V)