Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 27

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 27

Samrådet avslutades den 6 juli.

Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (MP, SD)