Skriftligt samråd om troliga a-punkter v. 30

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 30

Samrådet avslutades den 25 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD)

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.