Skriftligt samråd rörande annotering inför antagande av EU:s position inför det sjunde associeringsrådet med Egypten den 25 juli 2017

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd rörande annotering inför antagande av EU:s position inför det sjunde associeringsrådet med Egypten den 25 juli 2017

Samrådet avslutades den 24 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande medskick har inkommit från Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet vill att följande medskick beaktas inför det sjunde associeringsrådet med Egypten. Detta med hänvisning till MR-rådets och regeringens egen rapporter gällande landets bristande respekt för mänskliga rättigheter i många avseenden (MR-rapporten 2015-2016). 

Att utrymmet krymper för det civila samhället och MR-försvarare, för den politiska debatten och för oliktänkande. 

Flera internationella och lokala civilsamhällesorganisationer rapporterar om räkningar mot mänskliga rättigheter som tex svåra   förhållanden i fängelser och häkten, övergrepp mot journalister och bristande möjligheter för oberoende fackföreningar. Statens kontroll över medier osv. 

Gällande även respekten för barn och kvinnors åtnjutande av sina mänskliga fri - och rättigheter. Diskriminering av landets minoriteter och på grund av religion, sexuell läggning eller könsidentitet förekommer i Egypten.

Följande medskick har inkommit från Liberalerna:

Liberalerna gör följande medskick inför det sjunde associeringsrådet mellan EU och Egypten:

Relationen mellan EU och Egypten och partnerskapsprioriteringarna för 2017-2020 är viktiga frågor för båda parter och Liberalerna ställer sig generellt positiva till detta. 

Vi utgår dock från att Sverige kommer att utgöra en tydlig och aktiv röst i diskussionen för att värna rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Särskilt med beaktande av den skärpta föreningsfrihetslagen i Egypten, samt säkerhets- och antiterrorismsamarbete.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.