Skriftligt samråd rörande restriktiva åtgärder DPRK

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd rörande restriktiva åtgärder DPRK

Samrådet avslutades den 17 augusti. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening anmäldes.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.