Måndagen den 1 juli

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:44

§ 1  Europeiska rådet

Statsminister Stefan Löfven

Information och samråd under Europeiska rådet den 1 juli 2019

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Välkommen statsministern!

Anf.  2  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Mötet startade betydligt senare än beräknat eftersom det har pågått interna diskussioner i framför allt EPP. Vi bröt strax före midnatt, och då var tanken att vi skulle kunna återsamlas vid 02.00. Men så blev det inte.

Under denna tid har Tusk haft bilaterala samtal med samtliga, men det är fortfarande låst. Förslaget att Frans Timmermans ska bli ordförande i kommissionen, Weber i parlamentet, en liberal på rådet och även EPP på höga representanten vinner inte gehör. Det beror ganska mycket på att en kandidat är holländsk och en är belgisk. Det är många som stör sig på att både kommissionens och rådets ordförande skulle komma från Beneluxländerna, och det får man ha viss respekt för.

Vi är inte framme vid att det finns någon majoritet för detta förslag, och i nuläget vet jag inte om det kommer att gå till någon form av försök till beslut. Där är vi ännu inte, så det är lite osäkert hur Donald Tusk vill göra.

Det finns dock en möjlighet, som vi inte vet om den kommer att tas. Det är att man behåller de positioner som de två spetskandidaterna har föreslagits på, alltså uppgörelsen om Timmermans för kommissionen och Weber för parlamentet. Sedan skulle man möjligtvis börja förhandla om de andra positionerna och att det skulle kunna ske någon förändring där som gör att fler skulle kunna ansluta sig till denna lösning. Möjligtvis skulle man då kunna se på vilket parti som skulle ha dessa poster, och även den geografiska fördelningen skulle kunna bli annorlunda.

Jag kan säga direkt att detta är lite långsökt, men för Sveriges del skulle detta mycket väl kunna fungera, alltså att vi breddar mandatet. Detta ligger inte på bordet ännu, och jag vet inte ens om det kommer på bordet. Men om det kommer på bordet, så vore det bra att ha det mandatet.

Det kan också vara så att det helt enkelt inte blir något beslut i dag. Parlamentet går till omröstning på onsdag om talmannen där, och då kan spelplanen förändras också. Resultatet av den omröstningen vet vi inte; det står nog lite skrivet i stjärnorna. Då har vi kanske en annan situation som vi måste ta hänsyn till.

Här är vi nu. Jag har svårt att säga att det ens kommer att gå till beslut, och skulle det göra det kräver det att vi är beredda att diskutera de andra posterna, alltså en annan fördelning vad gäller Europeiska rådets ordföran­de och den höga representanten än den jag nämnde i går kväll.

Anf.  3  ORDFÖRANDEN:

Uppfattade jag rätt att statsministern vill ha ett mandat att säga ja till en överenskommelse som innebär det vi har sagt förut men förändringar på posterna rådets ordförande och den höga representanten inom ramen för en bredare överenskommelse som kan samla stöd i Europeiska rådet?

Anf.  4  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Ja, det är korrekt.

Anf.  5  PÅL JONSON (M):

Jag förmodar att man ser till att vi behåller samma position som vi hade vid förra samrådet och att det är den konstellationen som råder.

Jag undrar vilken den senaste tidpunkten i morgon som rådet kan fatta beslut? Är det kring elva, i samband med någon avslutningsfrukost? Jag vill bara få klart för mig hur processen ser ut de närmaste timmarna.

Anf.  6  DÉSIRÉE PETHRUS (KD):

I DN spekulerades det kring Barnier som en kompromisskandidat på kommissionsordförandeposten. Det känns som en vettig person som har lång erfarenhet av att jobba med brexitfrågan, och han kommer förmodligen att fortsätta att göra det som kommissionsordförande. Jag tycker att det är ett bra förslag. Kan statsministern säga om Barnier har funnits med i diskussionerna?

Det känns som att talmansfrågan i parlamentet behöver lösas först, men det kanske är fel tänkt. Det känns som att den hänger i luften och att det först behöver klaras ut vem som får den posten.

Rutte har också nämnts i en del diskussioner. Finns han med i denna diskussion också?

Anf.  7  TINA ACKETOFT (L):

Jag tycker att den tidigare uppställningen var hyfsat balanserad även om det var en övervikt för Beneluxländerna, vilket väl egentligen inte är så problematiskt. Den nya öppningen kan dock innebära att man både plockar bort den enda kvinnan och den enda liberalen bland dessa fyra.

Jag skulle vilja höra statsministerns syn på detta. Det handlar om att få en bra balans. Det är redan två EPP:are i det gäng som föreslagits tidigare, och kan vi eventuellt mista den enda kvinnan bland de fyra?

Anf.  8  ORDFÖRANDEN:

Då släpper vi in statsministern. Vi kanske kan avvakta till slutet med hur vi går vidare de närmaste timmarna till.

Anf.  9  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Till Pål Jonson säger jag följande. Det finns ingen formell tidpunkt, men finns det ingen rörelse och vi inte kan se att vi kan gå i mål tror jag inte att vi håller på särskilt många timmar på förmiddagen.

Till Désirée Pethrus säger jag följande. Barnier har nämnts flera gånger tidigare men inte nu, så han är inte uppe till diskussion. Det är den uppgörelse som finns som föranleder förslag på förändringar i positionerna för den höga representanten respektive ordförande i rådet.

Talmansfrågan ingick i överenskommelsen att Weber skulle bli talman och Timmermans ordförande i kommissionen. Blir det ingen lösning här på Europeiska rådet kommer talmansfrågan först, för den ska lösas på onsdag. Då faller den pusselbiten på plats. Det var meningen att man skulle ha fler pusselbitar på plats, men då löses i alla fall den. Då kan spelplanen bli annorlunda, för utgången av talmansvalet är högst osäker.

Rutte är inte kandidat. Han har varit tydlig med det.

Till Tina Acketoft vill jag säga följande. Vad gäller enda kvinnan och enda liberalen var det inte meningen att man skulle ta bort utan möjligtvis flytta om. Det skulle ge möjlighet att ha en kvinna. Det är inte tänkt att vara noll kvinnor, utan det handlar i så fall om ett byte på dessa två positio­ner. Det är som sagt inte alls säkert att det kommer upp som förslag. Men vi måste röra oss på något sätt, och då skulle detta vara en möjlighet.

Anf.  10  ANNIKA QARLSSON (C):

Jag tackar för informationen. Jag gissar att det också pågår arbete i de olika partigrupperna. På vilket sätt stäms denna typ av diskussioner av kontinuerligt med dem? Ska vi ha igenom förslagen i parlamentet måste de ju vara förankrade i partigrupperna. Jag vet att det pågick förhandlingar under dagen, men har det även skett parallellt med dessa samtal?

Det är viktigt att vi fortsätter att trycka på vad gäller könsfördelningen så att det blir en klok och bra representation. Jag uttrycker lite samma oro som Tina, men jag gissar att utan en bra fördelning kopplat till även den tredje gruppen, ALDE, kommer förslaget inte att gå igenom i parlamentet. Men det finns såklart en oro från vår sida när det begärs ett mer öppet mandat.

Anf.  11  ILONA SZATMARI WALDAU (V):

Jag tänker också på könsfördelningen och hur viktigt det är att Sverige inte accepterar ett förslag där det inte finns någon kvinna med. Det är mitt medskick.

Anf.  12  MARTIN KINNUNEN (SD):

Sverigedemokraterna håller fast vid den avvikande mening vi anmält tidigare. Vi vill inte se Timmermans som ordförande i kommissionen.

Anf.  13  ORDFÖRANDEN:

Jag uppfattade att Pål sa att Moderaterna inte deltar i beslutet, och jag utgår från att det är detsamma för Désirée Pethrus och Kristdemokraterna.

Anf.  14  DÉSIRÉE PETHRUS (KD):

Ja.

Anf.  15  ORDFÖRANDEN:

Låt oss först sammanfatta diskussionen. Sedan kan vi byta några ord om hur vi gör framöver.

Jag finner sammanfattningsvis att det finns stöd för regeringens ståndpunkt med en avvikande mening anmäld från Sverigedemokraterna. Jag noterar att Moderaterna och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet.

Jag vill inte låta ironisk, men som ni hörde på statsministern kan A, B, C, D eller E hända. Vi får alltså ha beredskap för alltihop.

Statsministern har nu ett mandat. Behövs det ett nytt mandat ringer vi er. Det finns inte så mycket mer att säga, utan vi får helt enkelt se. Blir det ett till möte hör ni av oss, annars inte. Mötet är nu avslutat.


Innehållsförteckning


§1Europeiska rådet

Anf.1ORDFÖRANDEN

Anf.2Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.3ORDFÖRANDEN

Anf.4Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.5PÅL JONSON(M)

Anf.6DÉSIRÉE PETHRUS(KD)

Anf.7TINA ACKETOFT(L)

Anf.8ORDFÖRANDEN

Anf.9Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.10ANNIKA QARLSSON(C)

Anf.11ILONA SZATMARI WALDAU(V)

Anf.12MARTIN KINNUNEN(SD)

Anf.13ORDFÖRANDEN

Anf.14DÉSIRÉE PETHRUS(KD)

Anf.15ORDFÖRANDEN

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.