Onsdagen den 24 april

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:28

§ 1  Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Under sammanträdet behandlades yttrande till utrikesutskottet, skr. 2018/19:115.

Inga uppteckningar gjordes.


Innehållsförteckning