Onsdagen den 24 april

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:28

§ 1  Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Under sammanträdet behandlades yttrande till utrikesutskottet, skr. 2018/19:115.

Inga uppteckningar gjordes.

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.