Onsdagen den 27 april 2016

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:41

§ 1  Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

EU-nämnden behandlade under denna paragraf frågor om verksam­heten i Europeiska unionen under 2015.

Inga uppteckningar gjordes.

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.