Söndagen den 30 juni

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:43

§ 1  Europeiska rådet

Statsminister Stefan Löfven

Statsrådet Hans Dahlgren

Information och samråd under Europeiska rådet den 30 juni 2019

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Jag förklarar mötet öppnat. Om jag uppfattat det rätt har vi möjlighet att ha ett samråd under det här mötet. Vi trodde att det bara skulle bli information, men det blir alltså ett samråd.

Anf.  2  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Fru ordförande! Sedan den förra återrapporteringen har det pågått en mängd olika samtal, inte minst med Donald Tusk som hade Europeiska rådets mandat att fortsätta föra samtal med både parlamentet och medlemmarna i Europeiska rådet.

Vi har ännu inte sett ett färdigt förslag från Donald Tusk. Men det är många uppgifter nu som talar för att en inte helt klar men sannolik utgång blir att Frans Timmermans föreslås till ordförande i kommissionen. Det är en del av en paketuppgörelse där Manfred Weber skulle bli ordförande i parlamentet.

>>> Hemlig enligt 15kap.1§ offentlighets- och sekretesslagen

Jag är beredd att ge stöd till en sådan lösning. Vi ska veta att V4 har en kritisk inställning till Frans Timmermans, och det är för att man har fått arbeta med artikel7-processen. Då ska man komma ihåg att det inte är hans beslut. Det är en kommission som beslutar, och han får utföra jobbet. Men det är ändå uppenbart att de är kritiska till en sådan lösning. Hur de slutligen ställer sig kommer naturligtvis att ha att göra med hur andra poster fördelas.

Det kommer säkert också en kritik mot att det är mycket beneluxtungt, om jag får uttrycka mig så, alltså att kommissionens ordförande skulle vara en holländare och Europeiska rådets ordförande en belgare. Vi ska därför inte utesluta att det kommer andra förslag för att balansera om detta på något sätt.

Slutligen vill jag gå in i mötesrummet med en förväntan att vi faktiskt får ett beslut. Det är viktigt att vi nu kan visa handlingskraft och undvika att hamna i låsningar, så jag kommer att arbeta för en överenskommelse. Jag kan inte se framför mig en situation där Sverige ställer sig utanför ett beslut.

Mötet kommer strax att börja. Vi återkommer under kvällen och natten med information om hur förhandlingarna går.

Anf.  3  ORDFÖRANDEN:

Tack så mycket! Jag vill bara påminna alla om att det här, som ni vet, är väldigt känslig information och som påverkar Sveriges relationer till andra länder. Det skulle definitivt omfattas av utrikessekretess om det varit så att vi hade det ledamöter emellan. Det gäller att ni verkligen tänker på det.

Anf.  4  DÉSIRÉE PETHRUS (KD):

Från mitt perspektiv är Timmermans som kommissionsordförande ett ganska dåligt förslag. Jag tycker att han inte riktigt har visat på sådana kvaliteter och på ett nordiskt perspektiv på både budget och vad EU ska syssla med, så jag känner mig inte helt trygg och nöjd med det förslaget. Jag måste ändå ställa frågan: Är det här en uppgörelse som redan är gjord mellan alla partigrupperna eller inte?

Anf.  5  ANNIKA QARLSSON (C):

Finns det i det här skedet någon diskussion kring vilka som ska flankera Timmermans i presidiet?

Anf.  6  PÅL JONSON (M):

Moderaternas uppfattning var ju att EPP-gruppen skulle göra anspråk på posten som kommissionsordförande. Men jag undrar framför allt hur förutsättningarna är för förankring i parlamentet och partigrupperna där, om statsministern kan redogöra för det.

Anf.  7  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Fru ordförande! Désirée Pethrus frågade om det är en uppgörelse om detta förslag mellan partigrupperna. Ja, han har bevisligen fått alltmer stöd där.

Det var uppenbart att Weber inte skulle få tillräckligt stöd i vare sig Europeiska rådet eller parlamentet men att däremot Frans Timmermans skulle ha den möjligheten. Förra gången fanns det ju inte majoritet för någon kandidat. Men nu finns det ett relativt större stöd för Timmermans. Det är utifrån det som den här diskussionen har förts mellan de olika partigrupperna. Vad vi förstår har förslaget stöd av regeringscheferna i UK, Tyskland och Frankrike. Det är inte slutgiltigt, men det låter som att det är en ganska stark uppgörelse som jag menar att vi kan stödja. Det är den här fördelningen som också är förhandlad mellan partigrupperna, om än inte slutligt, som sagt, utan det kan hända något under kvällen eller natten. Det vet inte jag, men jag menar att utgångspunkten definitivt är sådan.

Jag håller inte med Désirée Pethrus. Frans Timmermans har definitivt den kvalitet som krävs.

Till Annika Qarlsson, som frågade om det diskuteras några namn som ska flankera Timmermans, om det nu blir han, är svaret: Nej, det har jag inte hört någon diskussion om.


Till Pål är svaret att det här är resultatet av att Weber då skulle bli parlamentets ordförande. Det talas också redan nu om att det är ett femårigt åtagande, så det blir ett dubbelt, så att säga. Det ingår i den uppgörelse som de förhandlare som har utsetts av respektive partigrupp har träffat.

Anf.  8  ORDFÖRANDEN:

Det kanske skulle vara bra om det redogjordes för vilka partigrupper de andra som har nämnts under mötet tillhör, så att vi får en klarare bild av det.

Anf.  9  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Manfred Weber som föreslås som talman i Europaparlamentet tillhör EPP. Jag vill vara noga med att säga att detta inte är något som vi tar ställning till, utan det tar parlamentet ställning till på onsdag.

>>> Hemlig enligt 15kap.1§ offentlighets- och sekretesslagen

Anf.  10  ANNIKA QARLSSON (C):

Jag vill bara ställa en följdfråga. I spekulationerna inför mötet har man också nämnt ECB:s ledning. Finns något namn i rörelse till den posten?

Anf.  11  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Nej, inte som jag hört nu. Det finns inget sådant förslag. Den frågan ligger också lite utanför. Det finns säkert en massa diskussioner om detta också, men jag har inte hört något konkret om att det borde bli den ena eller den andra.

Anf.  12  ILONA SZATMARI WALDAU (V):

Jag har en fråga till statsministern om de förväntningar som Sverige och också vi har när det gäller fördelningen mellan kön och länder. Förslaget stämmer kanske inte riktigt med dessa, så jag skulle vilja höra hur statsministern ser på det.

Anf.  13  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Det är helt korrekt. Jag har på vartenda möte i Europeiska rådet och i alla samtal jag har haft – bilaterala, trilaterala och andra samtal – tagit upp att det är en viktig faktor och att det inte kommer att se bra ut om det blir en dålig fördelning.

För de tre poster som Europeiska rådet nu ska besluta om – vi kan inte besluta om vare sig parlamentet eller ECB – är det två–ett.

Jag kommer att föreslå att Europeiska rådet gör ett uttalande om en bättre fördelning mellan män och kvinnor i den inkommande kommis­sio­nen.

Anf.  14  ILONA SZATMARI WALDAU (V):

Jag vill redan nu säga att vi kanske inte är helt nöjda med Timmermans men att vi ändå kan acceptera honom som kommissionens ordförande. Jag har svårt att se att Sverige skulle rösta på Weber, men det är å andra sidan inte vi som avgör det.

Anf.  15  ORDFÖRANDEN:

Samrådet gäller att Sverige röstar ja till Timmermans och en bred uppgörelse mellan partigrupperna och länderna på det sätt som statsministern har redogjort för.

Anf.  16  ILONA SZATMARI WALDAU (V):

Förslaget är inte fullt så brett som vi hade önskat, men jag anmäler inte någon avvikande mening.

Anf.  17  DÉSIRÉE PETHRUS (KD):

Weber sa ju att han inte skulle ha stöd i parlamentet. Då undrar jag bara hur han ska kunna bli vald till ordförande i Europaparlamentet.

Jag tycker att alltihop känns som ett väldigt svagt upplägg, så jag avstår från att delta i beslutet just nu. Sedan får vi avvakta vad som händer. Det är inte så att jag vill rösta ned något förslag, men jag avstår från att ge mitt godkännande. Men jag tycker att Timmermans är bra som kommissionsordförande.

Anf.  18  PÅL JONSON (M):

Vi har naturligtvis en annan uppfattning om konstellationen, men man kan inte alltid få den lösning som man önskar. Jag känner heller inget behov av att i det här skedet anmäla en avvikande mening. Men likt Désirée Pethrus överväger vi att avstå från att delta i beslutet just på grund av att Timmermans inte var vår kandidat. Vi har heller inget behov av att obstruera mot regeringens mandat.

Anf.  19  MARTIN KINNUNEN (SD):

Sverigedemokraterna anmäler en avvikande mening. Vi stöder inte Timmermans som kommissionens ordförande.

Anf.  20  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Fru ordförande! Jag vill bara lägga till en sak med anledning av det som Désirée Pethrus sa om att Weber inte har stöd. Men det är som kommissionens ordförande, kunde vi se förra gången, men här gäller det parlamentets ordförande. Det är parlamentet som röstar på onsdag, så det återstår att se. Jag ville bara göra den distinktionen.

Anf.  21  ORDFÖRANDEN:

Jag tänker mig att Timmermans har en del att leverera vid den tidpunkten, men vi får väl se.

Jag finner sammanfattningsvis att det finns stöd för regeringens ståndpunkt men en avvikande mening från Sverigedemokraterna. Jag noterar också att KD och M valt att inte delta i beslutet.

Om det skulle bli så att mötet slutar så som vi tror just nu, ska vi i så fall ha en återrapport under morgondagen på telefon med någon av er? Det känns ju lite konstigt att ha en återrapport om detta den 5 juli. Jag har glömt att tala med er i Bryssel om detta. Hur känner ni?

Anf.  22  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Fru ordförande! Det låter som en rimlig ordning att vi tar det per telefon, om det är okej för nämnden.

Anf.  23  ORDFÖRANDEN:

Då kallar vi till ett möte om en återrapport så fort som möjligt efter mötet. Nämnden får vara vaksam om man vill delta i detta.

Tack så mycket för i kväll!


Innehållsförteckning


§1Europeiska rådet

Anf.1ORDFÖRANDEN

Anf.2Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.3ORDFÖRANDEN

Anf.4DÉSIRÉE PETHRUS(KD)

Anf.5ANNIKA QARLSSON(C)

Anf.6PÅL JONSON(M)

Anf.7Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.8ORDFÖRANDEN

Anf.9Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.10ANNIKA QARLSSON(C)

Anf.11Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.12ILONA SZATMARI WALDAU(V)

Anf.13Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.14ILONA SZATMARI WALDAU(V)

Anf.15ORDFÖRANDEN

Anf.16ILONA SZATMARI WALDAU(V)

Anf.17DÉSIRÉE PETHRUS(KD)

Anf.18PÅL JONSON(M)

Anf.19MARTIN KINNUNEN(SD)

Anf.20Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.21ORDFÖRANDEN

Anf.22Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.23ORDFÖRANDEN

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.