Torsdagen den 20 februari

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:26

§ 1  Europeiska rådet

Statsrådet Hans Dahlgren (deltar per telefon)

Information under pågående extra möte i Europeiska rådet den 20 februari 2020

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Vi har registrerat samtliga som deltar i mötet per telefon och i salen. Jag öppnar mötet och lämnar ordet till Hans Dahlgren.

Anf.  2  Statsrådet HANS DAHLGREN (S):

Fru ordförande! Mötet med det extrainkallade Europeiska rådet har nu pågått i några timmar. Europeiska rådets ordförande Charles Michel har under dagen haft en lång rad bilaterala möten, vilket gjorde att själva mötet med Europeiska rådet inte kunde börja förrän vid femtiden i eftermiddag.

Då blev det en bordsrunda mellan ledarna där var och en fick uttala sina synpunkter på det förslag som ligger. Det pågick i ungefär tre timmar. Det var nog inga överraskningar för någon i denna runda, tror jag, utan det var väl kända förhandlingspositioner som framfördes. Någon ändring i förhandlingsläget uppenbarades inte.

Vad de som satt i rummet hörde var kända positioner kring fortsatt argumenterande för höga nivåer i jordbrukspolitiken och i sammanhållningspolitiken. Många tyckte också att det borde finnas mer flexibilitet i hur pengarna utnyttjas. Från vår sida stod vi på oss för en lägre volym, för en modernisering och för att vi behöver rejäla och långsiktiga rabatter så att till exempel den svenska avgiften ska kunna hållas nere.

En observation man kan göra är att många säger i sådana här diskussioner – man hör det faktiskt också från ordföranden Charles Michel – att Europeiska rådet, alltså medlemsstaterna, också måste ta hänsyn till Europaparlamentets position. Som ni vet innebär denna position en budget på hela 1,3procent av EU:s bruttonationalinkomst. Vi menar förstås att det finns mycket större skäl att ta hänsyn till de nationella parlamenten, som ju har ett direkt ansvar inför skattebetalarna.

Just nu har Charles Michel börjat genomföra en ny omgång bilaterala möten med samtliga ledare. Vi räknar med att dessa möten kommer att dra ut på tiden en bra bit in på natten. Sedan har man sagt att om det finns förutsättningar för det kommer man att försöka sätta ihop ett nytt förslag att lägga på bordet någon gång tidigt i morgon – exakt tidpunkt har inte angetts.

Jag kan också berätta att under dagen har vår statsminister haft en del möten. Han har redan träffat Charles Michel två gånger. Ett av dessa möten var i gruppen av likasinnade, där han alltså hade med sig stats- och regeringscheferna från Nederländerna, Danmark och Österrike. Vid detta möte satt bara dessa fyra tillsammans med Charles Michel och med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som också deltog.

Det var också ett internt möte med denna grupp av fyra mer sparsamma – den frugala gruppen, som den kallas ibland. Man enades där om att fortsätta att arbeta mycket nära varandra – faktiskt så pass nära att man sa att när man träffar kommissionen eller Charles Michel ska man inte göra det på egen hand, utan alla de här förhandlingsmötena ska i princip genomföras gemensamt.

Som en följd av detta kom man också överens om att i den bordsrunda som nu är avslutad skulle den holländske premiärministern Mark Rutte tala för alla dessa fyra länder, vilket han också gjorde. När vår statsminister om någon timme ska gå till nästa bilaterala möte med Charles Michel gör han det i sällskap med kollegor från Österrike, Danmark och Nederländerna.

Det är svårt att se exakt hur det hela kommer att avlöpa framöver. I sak kan jag inte se annat än att förhandlingarna står och stampar. Det finns inga tecken på att något land har varit särskilt villigt att röra på sig i sina positioner. Jag tror inte heller att det kommer att ses någon sådan rörelse förrän man har ett mer konkret nytt förslag på bordet från ordföranden.

Vad som har framkommit i de bilaterala kontakter som vi har haft med Charles Michel och hans medarbetare i dag är att det ändå finns två saker där han verkar vara beredd att lägga fram förslag som har betydelse för Sverige.

För det första har man nämnt att Sverige skulle få behålla ungefär hälften av våra nuvarande rabatter. I siffror skulle det motsvara ungefär 250 miljoner euro varje år. Man har också sagt att rabatterna inte skulle vara degressiva, alltså inte planas ut och dras ned under perioden.

För det andra har man nämnt att Sverige ska kompenseras för det så kallade BICC-instrumentet med ungefär 80 miljoner euro per år. Detta är i enlighet med den överenskommelse som träffades i eurogruppen i höstas om att Sverige och Danmark inte ska behöva betala något alls för den så kallade eurozonsbudgeten.

Jag vill också säga att ordförandens medarbetare har sagt till mig att det här med 50 procent av den nuvarande rabatten ska ses som ett första bud och att fortsättning naturligtvis ska följa. Det kan vi väl bedöma som en positiv indikation. Men det är också klart att det är långt ifrån tillräckligt, vilket man också har fått höra på Michels sida.

Vi ska dock komma ihåg att det här handlar om vad man har sagt till oss. Vi vet ju ingenting om hur andra länder skulle reagera på ett sådant förslag. Vad vi vet är att det finns ett fortsatt starkt motstånd mot rabattsystemet bland många medlemsstater. Vi har också förstått att detta upprepades ganska mangrant i bordsrundan från dem som är emot detta.

Fru ordförande! Sammanfattningsvis är vi i ett förhandlingsläge som jag bedömer som i stort sett oförändrat just nu. Därför finns det inget önskemål från regeringens sida att be om ett nytt mandat från nämnden, utan det mandat vi har räcker väl också framöver. Men jag är naturligtvis beredd att svara så gott jag kan på frågor från nämndens ledamöter.

Anf.  3  JESSIKA ROSWALL (M):

Det låter väl som förväntat, men jag har bara en liten fråga. Jag tycker att det är bra att ni fyra pratar tillsammans och med enad röst. Det tror jag att vi har varit överens om. Men finns det någonting att säga om Tyskland? Pratar de också tillsammans med er fyra?

Anf.  4  Statsrådet HANS DAHLGREN (S):

Det är uppenbart från de inlägg vi hör från tysk sida att de ligger mycket nära oss när det gäller både volymen, behovet av rabatter och behovet av att ha en mer modern profil på budgeten.

Men Tyskland är samtidigt försiktigt med att liera sig med något block eller någon grupp och vill inte synas på samma bilder som de sparsamma fyra. Det är en skillnad i bilden utåt, men i sak står vi mycket nära varandra – än så länge i alla fall.

Anf.  5  ORDFÖRANDEN:

Vi tackar statsrådet så mycket för detta och har beredskap om det händer någonting. Mötet är avslutat.


Innehållsförteckning


§1Europeiska rådet

Anf.1ORDFÖRANDEN

Anf.2Statsrådet HANS DAHLGREN(S)

Anf.3JESSIKA ROSWALL(M)

Anf.4Statsrådet HANS DAHLGREN(S)

Anf.5ORDFÖRANDEN

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.