Torsdagen den 20 juni

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:41

§ 1  Europeiska rådet

Statsrådet Hans Dahlgren

Information under pågående möte i Europeiska rådet den 20–21 juni 2019

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Vi går rakt in på information från Europeiska rådet.

Anf.  2  Statsrådet HANS DAHLGREN (S):

Tack för möjligheten att få informera informellt om vad som händer just nu i Europeiska rådet. Tanken var ju att de 28 stats- och regeringscheferna skulle sitta under eftermiddagen och gå igenom slutsatserna från Europeiska rådet och sedan ägna kvällens middag åt att diskutera tillsättningarna i olika chefskap för EU:s institutioner.

Nu sitter man fortfarande och diskuterar slutsatstexterna. Man började kl. 15 i dag, och man hade först en kort diskussion med Europaparlamentets avgående talman Tajani.

Sedan hade man en kortare diskussion om EU:s långtidsbudget. Det var något reviderade slutsatser från dem som nämnden har sett tidigare. Man uttrycker sig nu lite mer neutralt om det rumänska ordförandeskapets arbete med budgeten eftersom det finns ett rätt så brett missnöje med hur den nya förhandlingsboxen ser ut. Man siktar nu på att ta upp frågan om långtidsbudgeten i Europeiska rådet igen i oktober, och man siktar på att göra ett avslut före årets slut. Som ni förstår var det ingen förhandling i sak vid detta möte med Europeiska rådet.

Sedan följde en betydligt längre diskussion om klimatfrågan. Det fanns en stor uppslutning kring det mål som vi har diskuterat mycket också hemma i Sverige om klimatneutralitet år 2050, men det var ingen total uppslutning. Här fanns tre eller fyra medlemsstater som inte var beredda att skriva in årtalet i slutsatserna, trots att det hade gjorts så av ordförande­skapet inför mötet.

Det fanns en diskussion om huruvida man kunde framföra detta vid det kommande klimatmötet i New York i September, men andra hävdade att man inte kan komma till ett sådant toppmöte och säga att man talar å EU:s vägnar men samtidigt säga att det bara är 24 av de 28 som står bakom målet.

Polen, Ungern och Tjeckien var tydligast emot att binda sig vid en sådan här tidpunkt. Sverige tillsammans med Frankrike och Luxemburg var väl de som gick i täten när det gäller att argumentera för att det är rätt, bra och viktigt att sätta upp målet nu. Resultatet har blivit att det blir ett omnämnande av 2050 men med en tydlig uppslutning runt Parisavtalet och en fotnot, det vill säga en hänvisning till att en stor majoritet av medlemsstaterna anser att klimatneutralitet måste uppnås till år 2050.

Just nu pågår diskussionen om de utrikespolitiska frågorna, som också ska med i slutsatserna. Jag har förstått att man alldeles nyss enats om att förlänga Rysslandssanktionerna, och det finns ytterligare några utrikesfrågor som ska diskuteras innan man bryter för middag och för den diskussion man har väntat på om de nya befattningshavarna. Den diskussionen har alltså inte börjat än i Europeiska rådet.

Däremot har det varit mycket aktivitet i de olika partigrupperna under dagen. Det började med en frukost där de två förhandlarna från de tre stora partigrupperna hade ytterligare en överläggning om hur man ska kunna lägga ett pussel som tillgodoser de krav på balans mellan olika intressen som har varit i centrum för diskussionerna. Sedan har alla partigrupper haft sedvanliga möten som man brukar ha inför och direkt före att Europeiska rådets möte börjar på eftermiddagen.

Jag kan säga att det man hör i korridorresonemangen är att det just nu är svårt att just se några förutsättningar för ett genombrott i frågan i kväll eller i natt, men det är inte uteslutet att det ändå kan ske. En bedömning är svår eftersom det hela ännu inte ens har börjat.

Det finns inga indikationer på att det kommer att ligga något förslag från Donald Tusk på bordet när middagen börjar om en stund. Det vi vet är att Donald Tusk har ringt runt till alla ledare – han har gjort en sondering. Det sägs att den sonderingen kommer att visa att det inte kommer att finnas tillräckligt stöd för den största partigruppens spetskandidat Manfred Weber i Europeiska rådet. Vad vi vet är att både den socialdemokratiska och den liberala gruppen i Europaparlamentet i dag har meddelat Weber själv att han inte har deras stöd. Därmed kanske inte läget ser så bra ut för hans del, men det finns heller inte någon annan kandidat som i dag är en självklar vinnare i någon av positionerna. Därmed är det förvisso ett oklart läge.

Den diskussion som har förts informellt under dagen har mest handlat om balansen mellan olika partigrupper, än så länge mindre om geografisk balans eller om balans mellan män och kvinnor på befattningarna. I och med frågan om politisk balans finns många olika tänkbara varianter. En kan förstås vara att den största partigruppen EPP får ordförandeskapet i kommissionen medan socialdemokraterna som den näst största gruppen får ordförandeskapet för Europeiska rådet. Den liberala gruppen får den höge representanten för utrikes frågor. Eller så kan man vända på det så att den socialdemokratiska gruppen får kommissionsordföranden mot att den konservativa kristdemokratiska gruppen får ordförandeskapet i Europeiska rådet eller kanske ytterligare något – eller någon tredje, fjärde eller femte kombination av poster och partigrupper. Det är många olika varianter man kan tänka sig här.

Jag konstaterar att hur det går med allt detta vet vi inte något om. Det har precis börjat.

Vi är härifrån naturligtvis beredda att ge mer information när det finns sådan. Om det kommer ett konkret förslag att ta ställning till i dag, i morgon, nästa vecka eller nästa månad ska naturligtvis detta också samrådas med nämnden. Men för nu får jag stanna med den här informationen.

Anf.  3  ORDFÖRANDEN:

Vi väntar lite med diskussionen om hur vi gör framåt för EU-nämndens arbete. Jag tänkte lämna ordet fritt om det finns någon som vill ställa en fråga apropå den information vi precis har fått. Ingen begär ordet.

Då har vi frågan om nästa möte. Läget är lika oklart som förut. Mitt förslag är att vi har ett nytt informationsmöte i kväll kl. 23.30. Om vi då har ungefär samma läge, det vill säga att vi inte vet om vi kommer att behöva ha ett möte under natten, tänker jag att vi får vara beredda med kort varsel.

Vi tackar för denna gång! Tack för informationen!


Innehållsförteckning


§1Europeiska rådet

Anf.1ORDFÖRANDEN

Anf.2Statsrådet HANS DAHLGREN(S)

Anf.3ORDFÖRANDEN

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.