Torsdagen den 20 juni

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:42

§ 1  Europeiska rådet

Statsrådet Hans Dahlgren

Information under pågående möte i Europeiska rådet den 20–21 juni 2019

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Vi går in på information från Europeiska rådet.

Anf.  2  Statsrådet HANS DAHLGREN (S):

Fru ordförande! Middagsdiskussionen om de olika befattningarna som ska tillsättas inleddes för en dryg timma sedan. Den har inte kommit så långt. Det är inte säkert att det blir så sent i kväll. Det är dessutom lite svårt att få information från middagen. Man har bestämt i EU-högkvarteret att man ska avlysa all telefontrafik med mobiltelefoner. Det går alltså inte att vare sig ringa, skicka sms eller något annat till våra respektive stats- och regeringschefer. Men jag hade ändå möjlighet att växla några ord med statsministern alldeles nyss.

Vad som har hänt hittills är att Europeiska rådets ordförande Donald Tusk har inlett med att säga att han anser att det inte finns tillräckligt stöd för någon av de olika toppkandidaterna till uppdraget som chef för EU-kommissionen. Det kan därför inte bli tal om något beslut i kväll. Han har sagt att han räknar med att sammankalla ett nytt möte med Europeiska rådet till söndag den 30 juni kl.18.00. Det innebär alltså att det blir, om det nu står sig, och det lär det göra, uppehåll i själva sammanträdandet fram till nästa söndag.

Statsministern har gjort ett inlägg som har gått ut på att vi måste använda tiden fram till nästa söndag för att ha de kontakter och föra de samtal mellan olika partigruppsföreträdare som gör det möjligt att komma fram till en lösning den 30 juni. Han har också tydligt markerat att en av de saker som vi måste hantera i sammanhanget är en mer jämställd upp­sättning av kandidater till de olika posterna.

Som sagt: Det blir inga beslut i kväll, såvitt man kan se, utan i stället ett nytt möte den 30 juni kl.18.

Anf.  3  ORDFÖRANDEN:

Är det så att vi vet att det inte kommer att bli behov av samråd under natten?

Anf.  4  Statsrådet HANS DAHLGREN (S):

Det är absolut den bedömning vi gör, men jag vågar inte ge några abso­luta garantier för hur diskussionen går under de kommande timmarna vid middagsbordet. Men känslan är att det inte blir något avslut i kväll utan att det kommer att bli ett nytt möte den 30 juni kl.18.

Anf.  5  ORDFÖRANDEN:

Bra. Ingen begär ordet. Vi ser fram emot en lika spännande kväll den 30 juni, men vi får väl se.

Därmed avslutar jag mötet. Glad midsommar!


Innehållsförteckning

§1Europeiska rådet

Anf.1ORDFÖRANDEN

Anf.2Statsrådet HANS DAHLGREN(S)

Anf.3ORDFÖRANDEN

Anf.4Statsrådet HANS DAHLGREN(S)

Anf.5ORDFÖRANDEN

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.