Torsdagen den 26 april 2018

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:31

Sammanträdet behandlade verksamheten i Europeiska unionen

under 2017.

Inga uppteckningar gjordes.

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.