Torsdagen den 26 april 2018

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:31

Sammanträdet behandlade verksamheten i Europeiska unionen

under 2017.

Inga uppteckningar gjordes.