Budgetrubriken Grannskapet och omvärlden i nästa fleråriga budgetram 2021-2027

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM158 : COM (2018) 460, COM (2018) 465, COM (2018) 462, COM (2018) 461, HR(2018) 94

COM (2018) 460, COM (2018) 465, COM (2018) 462, COM (2018) 461, HR(2018) 94

Budgetrubriken Grannskapet och omvärlden i nästa fleråriga budgetram 2021-2027

[konvertering pågår]

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.