EU:s anslutning till Lissabon-överenskommelsen för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM163 COM(2018) 350, COM(2018) 365

COM(2018) 350, COM(2018) 365

EU:s anslutning till Lissabon-överenskommelsen för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

[konvertering pågår]

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.