Förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM162 COM(2018) 556 final

COM(2018) 556 final

Förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019

[konvertering pågår]

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.